fbpx

Archive: Tháng Ba, 2015

Sử dụng Chain Cutting để liên kết các chi tiết thành chuỗi liên tục. Chuỗi chi tiết có thế thực hiện thủ công sau khi xếp tôn hay tự động tạo chuỗi.
Lợi ích:

Nâng cao năng suất
Sản phẩm chính xác hơn
Tiết kiệm chi phí vận hành

Video demo tính năng Chain Cutting

Translate »