fbpx

Archive: Tháng Ba, 2015

Sử dụng Bridge Cutting để tạo một cầu nối hẹp giữa 2 chi tiết gần nhau giúp cho quá trình cắt được liên tục, không phải tạo “râu” liên tục khi cắt mỗi chi tiết.
Lợi ích

Nâng cao năng suất
Sản phẩm chính xác hơn
Tiết kiệm chi phí vận hành

Việc tạo cầu … Đọc tiếp

Translate »